Amina Youssef

Ich engagierte mich im CULTIBO für die Kinder, für die Kurden und für die kurdische Sprache.

Ich wünsche mir, dass die kurdische Kultur und die kurdische Sprache nicht verblassen und möchte die Botschaft des Friedens und der Liebe unterstützen. Ich schätze das CULTIBO und die geleistete Arbeit im Bereich der Integration sehr.
Ji bo mafê zarokan û mirovan û tîbûna me ji azadiya welatê mere û dewlemendiya Kûltûr û ş aristanya kurda em diparêzin zimanê dayikê. Û tev we bilind dikin nameya hezkirinê û aştiyê Silav û rêz bona karkir û arîkarên Koltîbo yên piştgirtiya penaber û zarokan dikin.